Loading...

892-shafie ayarنول در نول همه آماده جنگهای جدید در کابل

Loading...
20 Views
Loading...
Published
در یک آتش سوزی مهیب در بندر اسلام قلعه حدود هزار لاری پر از مواد غذایی و تانکر های مواد سوخت آتش گرفته است.این در حالی است که افغانستان بخصوص کابل در فقدان مواد غذایی و سوختی قرار دارد.درین آتش سوزی حد اقل ده هزار فامیل که زندگی نیمه خوب داشتند داروندار شان را از دست داده اند.دلیل این آتش سوزی کند کاری و غفلت حکومت مفسد غنی. چهارده روز این لاری ها در سرحد ایستاده بوند و هنوز کارمندان گمرک کار اوراق آنها را تمام نکرده بود.همه مجبوردپر کنار هم ایستاده بودند که یکی از تانکر ها آتش گرفت و
همه را سوخت.

https://m.facebook.com/Shafie-Ayar-Today-110802931046959/
Category
Epesodies
Be the first to comment
Loading...